Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

"o. Štefan Pružinský, ml. v odpovedi na tému Gréckokatolíci - pravoslávni povedal: Pravoslávna cirkev nemá nič proti gréckokatolíkom, ale proti gréckokatolíckej, čiže v podstate rímskokatolíckej viere. Táto viera nie je spasiteľná, pretože opustila prvotnú čistotu a pravdivosť a prijala do seba aj nesprávne a pre duchovný život a spasenie škodlivé učenia. Som gréckokatolíčka a chcem sa opýtať aké je z pohľadu pravoslávnej Cirkvi to nesprávne a škodlivé učenie. Ak moja viera nie je spasiteľná, nemôžem byť ako gréckokatolíčka spasená? Ďakujem. "

Jana

Odpoveď

Milá Jana

„Rímskokatolícka viera a následne aj gréckokatolícka prijala učenie o neomylnosti rímskeho pápeža vo vierouke, o jeho primáte v Cirkvi a o tom, že je zástupcom Boha na zemi. Tieto učenia nemajú oporu vo Svätom Písme ani v pôvodnej Tradícii Cirkvi. Jednotliví rímski pápeži si odporovali navzájom jeden druhému aj vo veciach vierouky, preto nemôže byť reč o ich neomylnosti. Neomylný je len Boh a plnosť Cirkvi ako celku so všetkými jej darmi v rôznych ľuďoch, nikdy nie jednotlivec. Primát pápeža v Cirkvi je tiež neevanjeliová novota založená na nesprávnom vysvetlení slov Svätého Písma. Isus Christos niekoľkokrát pripomenul apoštolom, aby sa vôbec nezaoberali otázkou prvenstva v Cirkvi, pretože sú si všetci rovní a bratia a to isté platí aj o všetkých ich nástupcoch – biskupoch na celom svete. Sú si rovní a bratia. Ak by išlo iba o administratívne prvenstvo vo vzťahu k svetským úradom tak, žeby rímski pápež bol akýmsi hovorcom a predstaviteľom Cirkvi voči svetu, potom by to bolo, ak by to bol výsledok spoločnej a slobodnej dohody, v poriadku, nejaký poriadok a systém musí existovať. Rímskokatolícka dogma o primáte pápeža ide však ďalej a priznáva mu primát aj v ďalších sférach. Vrcholom je jeho titul „zástupca Boha na zemi“. Isus Christos povedal učeníkom a cez nich aj celej Cirkvi, že nás neopúšťa a že s nami zostáva po všetky dni až do konca sveta. Preto nepotrebujeme žiadneho Jeho zástupcu. Myšlienka zastupovania vo vzťahu k Bohu je dokonca rúhaním. Ako môže človek zastupovať Boha v čomkoľvek a nazývať sa dokonca „alter Kristus“, alternatívny Christos? Nemôžeme sa zmieriť s takýmito názormi, sú pre nás neprípustné. Sú proti ľudskému svedomiu, objektívnemu a zdravému zmýšľaniu, sú hrdé a nepokorné. K čomu vedú? Čo učia? Aký príklad predkladajú ľuďom? Aký systém zavádzajú? Podobne škodlivé sú aj ďalšie novoty. Myslím si však, že zatiaľ stačí. Ak budete chcieť, napíšem Vám inokedy aj o ostatných.

A čo s Vašim spasením? O tom nie je dovolené súdiť ani mne, ani nikomu inému, iba jedinému Bohu. Ak by odišiel od pravdy ten, kto ju mal možnosť dobre poznať, spasenie určite stratí. Oveľa zhovievavejší však bude Boh k tým, ktorí pravdu nemohli poznať, pretože im ju zahmlievali, skrývali, nepovedali a pod. Každý pravoslávny by urobil veľmi zle, keby sa povyšoval nad ostatných a považoval sa za lepšieho. Tešíme sa len z čistoty našej viery, pretože hriešnik nevyhnutne potrebuje poznať pravdu a čistú vieru, aby sa mohol vyliečiť zo svojich nedostatkov, odstrániť prekážky medzi sebou a Bohom a tak spasiť. Nechceme považovať my sami seba za čistejších alebo lepších než sú iní. Bolo by to neobjektívne, pyšné a bol by to koniec nášho duchovného života. Chceme však chrániť pravdu, aby ľudia mohli nachádzať duchovné zdravie, tú správnu a jedinú naozaj bezpečnú cestu vedúcu k Bohu a spáse. Ja osobne Vám z celého srdca želám spasenie a úprimne si vážim Váš záujem o poznanie pravdy. Kiež by sa napravili nedorozumenia a odstránili chyby. Bolo by to zo strany kompetentných veľké hrdinstvo a radosť pre nás všetkých.

S úctou a láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
30. máj 2008Untitled Document