Pekné popoludnie!
štvrtok 20. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Jeromučeník Teodot Ankyrský (303)
ZAJTRA sviatok má Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

sviatok má Svätý jeromučeník Metod (321), patarský biskup
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Julián Tarzský (305). Nájdenie moščí prepodobného Maxima Gréka (1996)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva IC XC! Chcel by som sa opýtať, ako chápať túto časť evanjelia: Vtedy povedal Ján: "Učiteľ, videli sme kohosi, ako v Tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu, veď nechodí s nami. Isus mu vravel: "nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás!" Lk 9,49-50 Ďakujem.“

Zachariáš

Odpoveď

Milý Zachariáš

„Jeden cirkevný spisovateľ bl. Theofilakt, bulharský biskup z prelomu 11. a 12. storočia vysvetľuje tieto slová takto: „Prečo učeníci bránili tomuto človeku? Nie zo závisti, ale preto, že ho považovali za nedôstojného konať zázraky, pretože nedostal spolu s nimi blahodať konať zázraky, nebol tak, ako oni, poslaný na to Hospodinom (Christom), a vôbec nenasledoval Isusa. A čo na to Hospodin? Nechajte ho, hovorí, robiť to, lebo aj on ničí silu Satana. Pretože vám neprekáža v diele kázania (Evanjelia), nepôsobí spoločne s diablom, a to znamená, že je za vás. Lebo kto nie je proti Bohu, ten je za Boha, podobne aj ten, kto nezhromažďuje s Bohom, je s diablom. Zadiv sa snáď aj nad silou Christovho mena, ako pôsobila blahodať len pri samotnom jeho vyslovovaní, hoci by vyslovujúci boli aj nedôstojní a neboli Christovými učeníkmi. Takýmto spôsobom aj cez kňazov, hoci by aj boli nedôstojnými, pôsobí blahodať a všetci sa posväcujú, hoci by kňaz bol aj nečistý“.
Z uvedených slov vyplýva dôležité poučenie. Keď niekto koná zázraky, ešte to neznamená, že je to pravdivý kresťan alebo svätý človek. Vidno to z toho, že aj ten muž, ktorému apoštoli bránili konať zázraky, napriek tomu, že ich konal, že pôsobil proti sile Satana, že neprekážal kázaniu Evanjelia, že nepôsobil spolu s diablom, a že bol za apoštolov a dokonca aj za Boha, predsa len podľa výkladu bl. Theofilakta nebol na túto službu poslaný Bohom, nenasledoval Isusa, bol nedôstojný a nebol Christovým učeníkom. Z konania zázrakov nejakým človekom teda netreba robiť o tomto človeku prehnané závery. Skutočné zázraky sa aj tak dejú silou Christovho mena a nie silou ľudí. Okrem toho, podľa slov Evanjelia čím ďalej, tým bude viac aj falošných zázrakov, ktoré môžu byť aj reálne a konané dokonca v mene Božom a predsa z nie je z nich žiadny úžitok pre spasenie, ale naopak. Každého, kto sa hlási k Bohu, je potrebné nechať slobodne konať, čo koná, my však máme byť vo vzťahu k ľuďom opatrní. To, že niekto koná zázraky, ešte neznamená, že nás dokáže aj duchovne viesť k spáse. Aj jeho život vôbec nemusí byť čistý a pre nás nasledovaniahodný. Bohu nech patrí sláva aj česť!“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
19. október 2009Untitled Document