Dobré ráno!
nedeľa 7. júna 2020
Konečne je už nedeľa!!

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Tretie nájdenie hlavy slávneho Hospodinovho predchodcu a krstiteľa Jána (850)
ZAJTRA sviatok má Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich

sviatok má Jeromučeník Teodot Ankyrský (303)
ZAJTRA sviatok má Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva IC XC! Mám jednu otázku: "Či Pravoslávna cirkev dovoľuje homeopatické liečivá" Ďakujeme s pozdravom“

brat v Christu Zdendo

Odpoveď„O tejto otázke som čítal dva články. Jeden posudzoval túto otázku z hľadiska vedeckého a druhý obsahoval postoj Ruskej Pravoslávnej cirkvi. V krátkosti Ti poviem závery oboch pohľadov. Z hľadiska vedeckého bolo na základe viacerých výskumov konštatované, že medicínsky účinok homeopatických liekov nebol dostatočne exaktne a empiricky dokázaný, to znamená, že z vedeckého hľadiska tieto lieky nemajú žiadny účinok (ani pozitívny ani negatívny), ani neškodia, ani nepomáhajú. Z hľadiska cirkevného bolo konštatované asi toto. Hoci z pohľadu chemického zloženia sú tieto lieky neškodné, problém je v tom, že viaceré firmy, ktoré tieto lieky vyrábajú sú prepojené so sektami, šíriacimi nezmyselné a duchovne škodlivé učenia a idey. Kresťan sa samozrejme nemusí báť, žeby ho prostredníctvom liekov alebo iných predmetov mohla nejaká sekta ovplyvniť, pretože z hľadiska duchovného je kresťan dokonale chránený sv. Telom a Krvou Isusa Christa (ak ich prijíma). Je tu však iný problém. Kúpou a užívaním týchto liekov človek tieto sekty nepriamo a nechtiac podporuje, najmä finančne a do istej miery aj morálne. Z uvedeného dôvodu a najmä s ohľadom na ich nedokázaný liečebný účinok je odporúčané radšej ich neužívať. Je to podobný postoj, aký zaujal sv. apoštol Pavol k jedeniu mäsa obetovaného modlám. Napriek tomu, že kategoricky tvrdil, že toto mäso samo o sebe nemôže nikomu ani pomôcť, ani poškodiť, predsa povedal, že ho radšej nikdy nebude jesť, aby tým nepriviedol niekoho do hriechu. Možný hriech spočíval práve v tom, že niektorí ľudia by jedenie takejto potravy mohli považovať zo strany apoštola Pavla za vyjadrenie úcty a uznania voči modlám a podrobenie sa ich účinkom. Apoštol Pavol takto odporúča nepriamo aj nám, aby sme nevyjadrovali svoje uznanie žiadnym okultným a sektárskym hnutiam a praktikám užívaním ich produktov, medzi ktoré patria aj minimálne niektoré homeopatické lieky.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
29. septembra 2009Untitled Document