Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Chcel by som poznať váš názor na kurzy "Alfa", ktoré vznikli u anglikánov a popreberali ich aj iné denominácie. Sú vhodné pre pravoslávneho kresťana?“
Zachariáš

Odpoveď

Milý Zachariáš

„Prv než Ti odpoviem, len pre informáciu pre ostatných uvediem, o čo približne v tzv. kurzoch Alfa ide. Jedno katolícke združenie na SK ho charakterizuje ako „otvorenú šancu pre každého, kto chce spoznať alebo prehĺbiť kresťanskú vieru“. Kurzy sa podľa tohto združenia nesú v „slobodnej a príjemnej atmosfére, prístupnej forme a humore. Každé stretnutie sa začína pohostením, kde je príležitosť lepšie sa spoznať. Je možné počúvať, pýtať sa, diskutovať a objavovať. Alfa je miesto, kde žiadna otázka nie je naivná alebo nemiestna. Alfa kurz je sériou tém, ako sú napr.: "Kto je Isus?", "Prečo a ako sa modliť?" Po každej téme nasleduje diskusia v skupinách... Kurz je hlavne pre tých, ktorí sa chcú zoznámiť s kresťanstvom, pre novoobrátených kresťanov a tých, ktorí túžia oživiť základy svojej viery... Kurz je zdarma, je však možné prispieť na občerstvenie“. Základnou myšlienkou týchto kurzov je teda myšlienka pútavou a príjemnou formou pomôcť ľuďom, ktorí sú vzdialení od viery v Christa oboznámiť sa so základnými pravdami a vlastnosťami kresťanstva. Myšlienka je dobrá, avšak spôsob jej podania je v každom náboženskom spoločenstve iný, presiaknutý učením a činnosťou toho ktorého spoločenstva. Myslím si preto, že nie je dobré, aby sa pravoslávny kresťan oboznamoval so základmi kresťanskej viery v náboženských spoločenstvách s nepravoslávnym, čiže nie celkom pravdivým učením. Najlepšie je, ak sa zamyslíme nad tým, či sa na našich pravoslávnych farnostiach robí dobrým spôsobom a dostatok preto, aby sa naši veriaci a aj iní ľudia mohli oboznámiť so základmi pravého kresťanstva. Svätí otcovia nám radia, aby sme činnosť heretikov prijímali nie s odsudzovaním ľudí, ktorí ho prinášajú, ale ako výzvu k zlepšeniu našej pravoslávnej misie a katechizácie. Naša viera je plnosťou pravdy, avšak v individuálnej činnosti každého z nás je, myslím si, veľa čo zlepšovať. Takže s chuťou sa pusťme do pravoslávneho života a šírenia zdravej a pravdivej pravoslávnej viery pekným a zrozumiteľným spôsobom. Možností je veľa a mám dojem, že sa dosť aj robí, ale dá sa aj oveľa lepšie a viac. Najdôležitejšie je, aby sme sa usilovali o pokoru a svätosť a potom aj jednoduché slová budú od nás ľudia prijímať ako príjemné, preniknú do ich sŕdc a život ľudí sa zmení k lepšiemu. Keď naše svedectvo bude zdravé a láskavé, potom nikto z našich veriacich nebude hľadať potravu pre dušu v iných spoločenstvách, kde je možno entuziazmus, pozitívne chcenie, ľudskosť a dokonca aj zbožnosť, ale kde plnosť pravdy a naozajstná blahodatná duchovnosť, žiaľ, chýba.“

S láskou v Christu

j. Štefan Pružinský, ml.
22. jún 2010Untitled Document