Pekné popoludnie!
štvrtok 20. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Jeromučeník Teodot Ankyrský (303)
ZAJTRA sviatok má Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

sviatok má Svätý jeromučeník Metod (321), patarský biskup
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Julián Tarzský (305). Nájdenie moščí prepodobného Maxima Gréka (1996)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Iisusu Christu! Otče, mohli by ste prosím vysvetliť pravoslávny, respektíve kresťanský pohľad na cvičenie jogy. Spasí Hóspodi!“

Sofia

Odpoveď„V odpovedi na túto otázku si pomôžem článkom o joge CH. Tagarakisa, ktorý sa zaoberá výskumom v oblasti športového lekárstva a kardiológie na Univerzite športu v nemeckom meste Köln (German Sport University of Cologne, Germany). CH. Tagarakis zhrnul svoje zistenia (celý článok je možné nájsť aj na adrese: http://www.antibaro.gr/article/611) do nasledujúcich bodov: 1. Telesné cvičenia, ktoré sú vhodné pre zlepšenie zdravia človeka, sú založené na pohybe a zväčšovaní vytrvalosti. Joga je z tohto pohľadu úplne nevhodná pre zlepšenie zdravia, pretože ponúka statické cvičenia spojené s veľmi malou intenzitou pohybu alebo až nehybnosťou. 2. Keď niekto trávi voľný čas v sedavých pózach jogy, kvôli nedostatku pohybu riskuje poškodenie svojho zdravia. Pre svoje zdravie by urobil lepšie, keby tento čas využil radšej na aktívny pohyb v podobe chôdze, behu, cyklistiky, plávania alebo formou skupinových športov ako je futbal, basketbal a podobne. 3. Stav eufórie, ktorý môže pocítiť človek, keď vykonáva jogu, je v lepšom prípade iba jednoduchým biopsychologickým fenoménom. 4. Joga nie je telesné cvičenie, ale náboženská činnosť vychádzajúca z hinduizmu. Ten, kto ju vykonáva, bez ohľadu na to, či si to pripúšťa alebo nie, vykonáva náboženský akt.
Potvrdenie posledného z vyššie uvedených zistení môžeme nájsť aj v oxfordskom slovníku svetových náboženstiev, kde sa píše, že joga v sebe zahrňuje „prostriedky a techniky slúžiace k premene vedomia, k oslobodeniu sa od karmy (odplata za zlé skutky) (mókša) a metempsychózy (predstava o sťahovaní a prevteľovaní duší do iných ľudí, zvierat, rastlín alebo prírodných objektov.) (samsara) v indických náboženstvách... V súčasnosti je joga neoddeliteľnou súčasťou hinduizmu“ (BOWKER, J. (ed.): The concise Oxford dictionary of world religions. Oxford University Press 2005, p. 651.). Ďalším svedectvom o prepojení jogy s náboženskou a duševnou oblasťou je fakt, že ľudia, ktorí sa ňou zaoberajú intenzívne, tvrdia, že prostredníctvom jogy dosahujú stav akéhosi osvietenia, ktorý sa nikdy nespája s cvičením čisto telesných cvikov. Z duchovného pohľadu joga teda vedie k prežívaniu nielen telesných, ale aj duševných a duchovných stavov, ktoré sú vyjadrením konkrétneho náboženstva. Pritom je veľmi dôležité si uvedomiť, že tu ide o náboženstvo, ktoré je polyteistické (vyznávajúce viacerých bohov.) a ktoré medzi inými bohmi a ich družkami vyznáva aj boha ničiteľa (Šiva). Na základe všetkých týchto skutočností nikomu neodporúčam cvičiť jogu, pretože jej cvičenie z telesného pohľadu nemá zmysel a z duchovného pohľadu je začiatkom kontaktovania sa s ideami a prežívaniami iného, v podstate pohanského náboženstva, začiatkom opustenia Isusa Christa, ktorý je „náš Spasiteľ“ (Tit 3, 6.), „jediný Vládca“ (Jud 1, 4.), „pravý Boh a večný život“ (1Jn 5, 20.). „V nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení" (Sk 4, 12). Ako hovorí apoštol Ján: „Deti moje, chráňte sa modiel!“ (IJn 5, 21), pretože „bohovia pohanov sú démoni“(Ž 95(96), 5.). Alebo ako hovorí apoštol Pavol: „Ako ste prijali Christa Isusa, Hospodina, v Ňom žite: v Ňom zakorenení a na Ňom postavení, upevnení vo viere, ako ste sa naučili... Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Christovi!“ (Kol 2, 6-8). "

S láskou v Christu

prot. Štefan Pružinský, ml.
13. február 2016Untitled Document