Dobré ráno!
sobota 9. decembra 2023

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik (640). Posvätenie chrámu veľkomuč. Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami sv. Sofie
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Jakub Perzský (421)

sviatok má Počatie presvätej Bohorodičky, Pror. Anna, matka pror. Samuela
ZAJTRA sviatok má Mč. Mínas, Hermogenes a Eugrafos; bl. Jan, král srbský a bl. Štefan a Angelina

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Iisusu Christu! Otče, mohli by ste prosím vysvetliť pravoslávny, respektíve kresťanský pohľad na cvičenie jogy. Spasí Hóspodi!“

Sofia

Odpoveď„V odpovedi na túto otázku si pomôžem článkom o joge CH. Tagarakisa, ktorý sa zaoberá výskumom v oblasti športového lekárstva a kardiológie na Univerzite športu v nemeckom meste Köln (German Sport University of Cologne, Germany). CH. Tagarakis zhrnul svoje zistenia (celý článok je možné nájsť aj na adrese: http://www.antibaro.gr/article/611) do nasledujúcich bodov: 1. Telesné cvičenia, ktoré sú vhodné pre zlepšenie zdravia človeka, sú založené na pohybe a zväčšovaní vytrvalosti. Joga je z tohto pohľadu úplne nevhodná pre zlepšenie zdravia, pretože ponúka statické cvičenia spojené s veľmi malou intenzitou pohybu alebo až nehybnosťou. 2. Keď niekto trávi voľný čas v sedavých pózach jogy, kvôli nedostatku pohybu riskuje poškodenie svojho zdravia. Pre svoje zdravie by urobil lepšie, keby tento čas využil radšej na aktívny pohyb v podobe chôdze, behu, cyklistiky, plávania alebo formou skupinových športov ako je futbal, basketbal a podobne. 3. Stav eufórie, ktorý môže pocítiť človek, keď vykonáva jogu, je v lepšom prípade iba jednoduchým biopsychologickým fenoménom. 4. Joga nie je telesné cvičenie, ale náboženská činnosť vychádzajúca z hinduizmu. Ten, kto ju vykonáva, bez ohľadu na to, či si to pripúšťa alebo nie, vykonáva náboženský akt.
Potvrdenie posledného z vyššie uvedených zistení môžeme nájsť aj v oxfordskom slovníku svetových náboženstiev, kde sa píše, že joga v sebe zahrňuje „prostriedky a techniky slúžiace k premene vedomia, k oslobodeniu sa od karmy (odplata za zlé skutky) (mókša) a metempsychózy (predstava o sťahovaní a prevteľovaní duší do iných ľudí, zvierat, rastlín alebo prírodných objektov.) (samsara) v indických náboženstvách... V súčasnosti je joga neoddeliteľnou súčasťou hinduizmu“ (BOWKER, J. (ed.): The concise Oxford dictionary of world religions. Oxford University Press 2005, p. 651.). Ďalším svedectvom o prepojení jogy s náboženskou a duševnou oblasťou je fakt, že ľudia, ktorí sa ňou zaoberajú intenzívne, tvrdia, že prostredníctvom jogy dosahujú stav akéhosi osvietenia, ktorý sa nikdy nespája s cvičením čisto telesných cvikov. Z duchovného pohľadu joga teda vedie k prežívaniu nielen telesných, ale aj duševných a duchovných stavov, ktoré sú vyjadrením konkrétneho náboženstva. Pritom je veľmi dôležité si uvedomiť, že tu ide o náboženstvo, ktoré je polyteistické (vyznávajúce viacerých bohov.) a ktoré medzi inými bohmi a ich družkami vyznáva aj boha ničiteľa (Šiva). Na základe všetkých týchto skutočností nikomu neodporúčam cvičiť jogu, pretože jej cvičenie z telesného pohľadu nemá zmysel a z duchovného pohľadu je začiatkom kontaktovania sa s ideami a prežívaniami iného, v podstate pohanského náboženstva, začiatkom opustenia Isusa Christa, ktorý je „náš Spasiteľ“ (Tit 3, 6.), „jediný Vládca“ (Jud 1, 4.), „pravý Boh a večný život“ (1Jn 5, 20.). „V nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení" (Sk 4, 12). Ako hovorí apoštol Ján: „Deti moje, chráňte sa modiel!“ (IJn 5, 21), pretože „bohovia pohanov sú démoni“(Ž 95(96), 5.). Alebo ako hovorí apoštol Pavol: „Ako ste prijali Christa Isusa, Hospodina, v Ňom žite: v Ňom zakorenení a na Ňom postavení, upevnení vo viere, ako ste sa naučili... Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Christovi!“ (Kol 2, 6-8). "

S láskou v Christu

prot. Štefan Pružinský, ml.
13. február 2016Untitled Document