Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Ako sa stavia Pravoslávna cirkev a svätí otcovia k očkovaniu aočkovacím vakcínam?“

Odpoveď„V oficiálnom dokumente „Základy sociálnej koncepcie Ruskej pravoslávnej cirkvi“ (11, 1) sú slová: „Pravoslávna cirkev prechováva nezmeniteľne vysokú úctu k lekárskej činnosti, ktorej základom je služba lásky, zameraná na prevenciu a uľahčenie ľudských utrpení“. V podobnom duchu sa vyjadrujú aj mnohí svätí našej Cirkvi, z ktorých niektorí boli lekármi (ap. Lukáš, sv. Kozma a Damián, sv. Panteleimon, svt. Lukáš Krimský (Vojno-Jasenecký - chirurg) a i.) a prechovávali veľkú úctu k ľudskému zdraviu, ktoré sa snažili chrániť a zachovávať, hoci sami niekedy z asketických príčin lekársku starostlivosť odmietali (sv. SerafímSárovský a i.). Čo sa týka konkrétne očkovania, nestretol som sa doposiaľ ani s oficiálnym stanoviskom našej Cirkvi, ani s učením svätých otcov, ktoré by ho prijímalo alebo odmietalo. Ak sa však na neho pozrieme ako na súčasť lekárskej prevencie, čiže postupov, ktoré majú pomôcť predchádzať vzniku chorôb, potom sa aj na neho vzťahuje pozitívny pohľad Cirkvi. Je asi nesporné, že aj vďaka očkovaniu sa celé generácie ľudí vyhli mnohým smrteľným chorobám. Preto v princípe by na očkovaní nemalo byť nič zlé. To však neznamená, že očkovanie nemôže byť niekedy spojené aj s niečím zlým. Sú očkovania, resp. existujú očkovacie látky, pred ktorými je potrebné mať sa na pozore, pretože majú závažné negatívne vedľajšie účinky a spôsobujú poškodenie zdravia. Aplikovanie očkovacích látok by preto mal starostlivo zvážiť každý človek a obzvlášť každý rodič vo vzťahu k svojim deťom, či to bude vhodné, či je to nevyhnutné, či riziko nie je väčšie ako prípadný prínos a podobne. Rizikom sú tiež škandály (podozrenia) s údajným šírením choroby AIDS prostredníctvom očkovania v rozvojových krajinách, o ktorých sa dosť veľa hovorilo v médiách. A nakoniec silným varovaním a nebezpečenstvom je prednedávnom v médiách zverejnená správa o vyjadrení jedného z členov predstavenstva firmy Intel, ktorý sa vyjadril, že do myslím desiatich alebo štrnástich rokov predpokladá, že bude mať každý človek implantovaný v tele elektronický čip. Keďže cez čip je možné značne ovplyvňovať rôzne pochody a správanie človeka, myslím si, že v tomto prípade je riziko zneužitia také veľké, že je to pre kresťana neprijateľná záležitosť. A keďže čip je možné implantovať aj cestou očkovania, myslím si, že je potrebné, aby sme boli voči rôznym očkovaniam už dnes veľmi opatrní. Toto nebezpečenstvo sa zdá byť už dosť aktuálnym aj v dnešnej dobe a ešte viac bude aktuálnym v najbližšej budúcnosti.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský
29. marec 2012Untitled Document