Pekné dopoludnie!
utorok 27. februára 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš prepodobný otec Auxencius. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov. Prepodobný Izák Pečerský
ZAJTRA sviatok má Svätý apoštol Onezim

sviatok má Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec a vyznávač Vasiľ, Prokopov spoluaskéta

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Kde sa dá zohnať pravoslávne sväté písmo?“

Dušan

Odpoveď

Milý Dušan

„Predpokladám, že máš na mysli pravoslávny preklad Svätého Písma do slovenského jazyka. Čo sa týka prekladu Svätého Písma Nového Zákona, tak ten už je urobený. Preklad Evanjelií už prešiel jazykovou a technickou úpravou a bol postúpený na schválenie Synode Pravoslávnej Cirkvi v Českých krajinách a na Slovensku. Ostatné knihy Nového Zákona sú preložené tiež a momentálne prechádzajú jazykovou a technickou úpravou. Kniha Žalmov je už tiež preložená a na niektorých ďalších knihách Starého Zákona sa momentálne pracuje. Niektoré knihy Starého Zákona sa ešte nezačali prekladať. Z uvedeného vyplýva, že minimálne preklad Evanjelií bude dúfajme čoskoro vydaný a na ostatné časti Svätého Písma v slovenskom pravoslávnom preklade si budeme musieť ešte nejaký čas počkať. Momentálne Ti môžem odporučiť cirkevnoslovanský preklad Svätého Písma, ktorý je vynikajúci, alebo výklady kníh Svätého Písma Nového aj Starého Zákona, ktoré vyšli na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte a ktorých súčasťou je aj ich preklad do slovenčiny. Ide o 11 kníh Nového Zákona (Mt. Lk, Jn, Sk, Jk (1. kap.), 1Jn, 2Jn, 3Jn, Rm, Gl, 1Kor) a dve knihy Starého Zákona (Mich a niektoré žalmy). Tieto knihy sa dajú kúpiť v predajní skrípt na PBF alebo vypožičať na Pravoslávnom kňazskom seminári v Prešove. Pravoslávny preklad Svätého Písma sa rodí dlho a ťažko, pretože je to veľmi rozsiahla a zložitá práca a Pravoslávna cirkev na Slovensku nemala k takémuto veľkému dielu celé storočia absolútne žiadne podmienky a podporu. Dúfajme, že v budúcnosti to bude lepšie.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
5. október 2010Untitled Document