Dobrý večer!
štvrtok 20. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Jeromučeník Teodot Ankyrský (303)
ZAJTRA sviatok má Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

sviatok má Svätý jeromučeník Metod (321), patarský biskup
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Julián Tarzský (305). Nájdenie moščí prepodobného Maxima Gréka (1996)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

"Chcel som sa spýtať, prečo majú niektoré pravoslávne ženy počas liturgie šatky na hlave, prečo niektoré majú a niektoré nie...kvôli čomu to je, možno že akú to ma symboliku...lebo tomu nerozumiem....vopred ďakujem za vysvetlenie...."

Michal

Odpoveď

Milý Michal

„odpoveď na Tvoju otázku sa nachádza vo Svätom Písme. Nosiť pri modlitbe pokrývku hlavy učí ženy svätý apoštol Pavol v liste ku korintským kresťanom. Apoštol Pavol hovorí, že žena, ktorá pri modlitbe nenosí pokrývku hlavy, zneucťuje si hlavu, pričom hlavou ženy nazýva jej muža. Žena teda zneucťuje muža tým, že sa modlí s nezakrytou hlavou a priťahuje na seba chtiac alebo nechtiac pozornosť iných. Žena má byť slávou svojho muža, pretože bola stvorená kvôli mužovi. Nemá oslavovať samu seba ani vyzývať na seba pozornosť iných rozpustenými a odhalenými vlasmi. Ďalej apoštol Pavol hovorí, že nenosenie pokrývky hlavy pri modlitbe je také isté zneuctenie a potupa, akoby si dala oholiť celú hlavu. Pokrývku hlavy tiež nazýva znakom mužovej moci. Tu samozrejme nemá na mysli nejakú nadvládu, ale moc lásky muža k žene, ktorá je pred Bohom rovnocenná. Apoštol Pavol ďalej hovorí, že takto si má žena počínať kvôli anjelom, pretože anjeli sa radujú, keď vidia, že žena poslúcha Boha, učenie apoštolov a správa sa tak, ako učí Sväté Písmo. Ďalej svätý Pavol hovorí, že o týchto veciach nás učí aj samotná ľudská prirodzenosť. Žena so zdravým a čistým svedomím tieto veci prirodzene chápe. Je pre ňu normálne neodhaľovať sa hocikomu a je pre ňu nepríjemné predstaviť si, že niekoho môže jej výzor zneucťovať, rozptyľovať pri modlitbe, či dokonca zvádzať na hriech. Len duchovne nezdravá a neprirodzene sa správajúca žena tieto veci necíti, alebo si ich nechce uvedomiť. Nakoniec apoštol Pavol dodáva, že keď to niekto nechápe, on ani Cirkev nemá vo zvyku sa hádať. Pravda zostáva pravdou a kto chce, nech to pochopí pre dobro svoje aj pre dobro iných ľudí. Každý naozaj zbožný človek sa teší, ak môže v niečom poslúchnuť Boha, ak môže urobiť niečo pre dobro iných a ochrániť ich pred hriechom. Vždy sa však nájdu pochybovači. Tým by som poradil len jedno: nech sa zamyslia sami v sebe, o čo im vlastne ide. Najčastejším protestom proti noseniu pokrývky je svojvoľný argument, že to bolo vraj iba dočasné a miestne ustanovenie kvôli miestnym zvykom. Ja sa však pýtam. Ktorý z dôvodov, ktoré uvádza apoštol Pavol je dočasný alebo miestny? Muž bol hlavou ženy iba niekedy alebo niekde? Moc lásky muža nad ženou už neplatí? Anjeli už neexistujú? Prirodzenosť kresťana v Korinte bola iná než prirodzenosť kresťana dnes a u nás? Alebo sú dnes už všetci ľudia a najmä mladí naozaj takí dokonalí a duchovní, že ich už nič nemôže rozptýliť, či zviesť? O tom, prečo niektoré ženy toto ustanovenie nezachovávajú, nechcem uvažovať, pretože mi nikto nedal právo ich posudzovať. Každý nech súdi sám seba.

S úctou a láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
23. jún 2008Untitled Document