Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu! Rád by som sa spýtal vzájomný vzťah medzi pravoslávnou cirkvou a starokatolíckou. Starokatolíci odmietli 1.vat. koncil a vyznávajú Credo bez vsuvky filioque. Niekde som čítal, že ich biskupi prijali rukopoloženie aj od pravoslávnych biskupov. Za vašu odpoveď vopred ďakujem.“

Miro

Odpoveď„Sláva na viki Bohu! V učebnici „Zrovnávacie bohoslovie“ prof. Petra Kernaševiča, ktorá vyšla na našej bohosloveckej fakulte sa o starokatolíkoch píše: „Po vatikanskom koncile roku 1870, na ktorom bola schválená dogma o pápežskej neomylnosti, vytvorila sa časť katolíkov, ktorá nesúhlasila s touto dogmou, a ostala ako samostatný náboženský celok tzv. starokatolíkov. Starokatolíci v svojom učení líšia sa od rím. kat. cirkvi v tom, že: neuznávajú najvyššiu moc pápeža v cirkvi a dogmu o jeho neomylnosti. Rovnako zamietajú dogmu o nepoškvrnenom počatí Panny Márie, celibát, uctievanie svätých obrazov a pozostatkov svätých. Večeru Pánovu podávajú pod oboma spôsobmi, bohoslužby vykonávajú v jazyku jednotlivých národov. V čele cirkvi je biskup, ako najvyššia jej viditeľná hlava. Cirkev spravujú biskupi spolu s biskupskou radou, t. j. výborom synody. Najvyšším úradom cirkvi je synoda, ktorá vydáva zákony, volí biskupskú radu a rozhoduje o všetkých záležitostiach cirkvi.“ V ďalšej už novšej knihe „Pravoslávie a ekumenizmus“ vydanej na PBF v roku 1997 (prof. Š. Pružinského, st.) sa o starokatolíkoch píše podobne: „V tom istom storočí (18.) dotkol sa rímskej cirkvi opäť nový rozkol. Arcibiskup Utrechtu zapochyboval o pápežskej bule Unigenitus z roku 1713, ktorá obsahuje výčitku, že jeho diecéza prepadla mylnému učeniu jansenizmu. Keďže rozhovory s Rímom nepriviedli k žiadnemu zmiereniu, arcibiskup a skupina duchovných i veriacich prestali uznávať cirkevnú nadriadenosť Ríma. Po 1. vatikánskom koncile roku 1870, čiže po vyhlásení dogmy o pápežskej neomylnosti vo veciach viery a morálky, táto skupina sa čo do počtu veľmi rozrástla, keď katolíci Nemecka, Švajčiarska a Rakúska, stojaci v opozícii proti prijatej dogme, organizovali samostatné cirkvi starokatolícke, ktoré spolu so starokatolíckou cirkvou Holandska vytvorili takzvanú Utrechtskú úniu. Toto spoločenstvo prežilo dodnes a drží sa zásad tejto únie. Nie je to však cirkev, ktorá by sa vrátila k pôvodnej Apoštolskej Tradícii Cirkvi, ale do značnej miery podľahla vplyvu protestantizmu. To je tragický osud všetkých zatiaľ oddelených i novovytvorených cirkví, ktoré je už ani nemožno nazvať cirkvami.“
Učenie starokatolíkov je teda v niektorých bodoch bližšie k učeniu Pravoslávnej Cirkvi než rímskokatolícke učenie (odmietanie najvyššej moci a neomylnosti pápeža, nepoškvrneného počatia Bohorodičky a celibátu), no zároveň sa aj odlišuje od pravoslávneho učenia vo viacerých bodoch (o záležitostiach Cirkvi nerozhoduje soborne celé Telo Cirkvi so všetkými jeho členmi, ale iba synoda biskupov, ikonoborectvo a neúcta k ostatkom svätých). Z uvedeného vyplýva, že starokatolíkov je v zmysle pravoslávnej teológie, tradície a cirkevných pravidiel potrebné vnímať ako náboženské spoločenstvo nachádzajúce sa aj v rozkole, aj v heréze. Z tohto dôvodu nie je možné medzi nami eucharistické spoločenstvo, ani vzájomné prijímanie a udeľovanie ostatných Tajín, vrátane rukopoloženia. Neviem o tom, žeby nejakého starokatolíckeho biskupa rukopoložili pravoslávni biskupi. Ak by sa tak stalo, bol by to nekanonický a neplatný akt. So starokatolíkmi vedie Pravoslávna cirkev dialóg o možnostiach zblíženia vo vierouke, ktoré jediné by mohlo viesť aj k jednote. Neviem o tom, žeby tento dialóg priniesol nejaký úspech.“

S láskou v Christu

prot. Štefan Pružinský, ml.
12. august 2013Untitled Document