Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Chcem sa spýtať, že koľko má Pravoslávna cirkev celkovo sv. Tajín a aké? A kedy je ich potrebné prijímať? (Napríklad sv. Tajinu pokánia v ktorom určenom čase?) Ďakujem!“

Odpoveď„Pravoslávna cirkev má sedem základných sv. Tajín a okrem nich aj ďalšie Tajiny, pretože všetko, čo sa v Cirkvi deje, je sv. Tajina, čiže tajomstvo Božej prozreteľnosti a starostlivosti o našu spásu. Základné sv. Tajiny sú: Krst, Myropomazanie, Eucharistia, Kňazstvo, Manželstvo, Pokánie a Pomazanie sv. olejom. Okrem základných svätých Tajín je možné v istom zmysle považovať za Tajinu aj ďalšie obrady, bohoslužby, modlitby, či úkony v Cirkvi, cez ktoré sú veriacim tiež udeľované rôzne blahodatné dary. V Katechizme, ktorý napísal biskup Alexander (Semenov) sa napríklad píše, že za Tajiny je možné považovať aj „veľké a dokonca aj malé posvätenie vody, posvätenie chrámu, antiminsu a svätého myra, mníšsky postrih, posvätenia za hypodiakona a čteca. Takisto aj cez znamenie Kríža, najmä ak požehnáva biskup alebo kňaz, sa nepochybne odovzdáva blahodatná sila“. Čo sa týka času, Krst je najlepšie slúžiť spoločne so svätou Liturgiou, alebo aspoň pred ňou, aby pokrstený a myropomazaný človek mohol hneď prijať Eucharistiu, ktorou sa spečaťuje a v ktorej má svoje zavŕšenie každá svätá Tajina. Myropomazanie sa slúži hneď po Krste. Zvyčajným časom pre slúženie Eucharistie je skorý ranný, prípadne aspoň doobedňajší čas. Výnimkou sú niektoré dni vo veľkom pôste a pôstne dni pred niektorými veľkými sviatkami, kedy sa Liturgia má slúžiť večer spolu s Večerňou po celodňovom pôste. Tajina Kňazstva sa vykonáva počas Liturgie. Čo sa týka Tajiny manželstva, ideálne je, ak sa obrad sobáša vykonáva spoločne so svätou Liturgiou, alebo aspoň tesne pred sv. Liturgiou, aby zosobášený hneď spečatili svoj vstup do manželstva prijatím Eucharistie. Najlepším časom pre slúženie Tajiny pokánia, ktorej súčasťou je svätá Spoveď je večer alebo ráno pred slúžením Svätej Liturgie a prijatím Eucharistie. To isté platí aj o Tajine Pomazania svätým olejom na uzdravenie. Všetky Tajiny súvisia s Liturgiou a Eucharistia má byť ich logickým a vytúženým zavŕšením. Okrem toho, žiadna Tajina nekončí iba vykonaním obradu, ale pokračuje v každodennom živote. Krst a Myropomazanie je počiatkom, sľubom aj programom celého ďalšieho života človeka. Eucharistia je neustálym prehlbovaním duchovného života, približovania k Bohu a spoločenstva s Ním. Obrad rukopoloženia (chirotónie, vysviacky) za kňaza je tiež len počiatkom kňazskej služby, ktorú kňaz vykonáva zvyčajne až do svojej smrti a ktorej obsah, zmysel, náplň a formy sa len postupne odhaľujú a realizujú v nespočetných momentoch a prejavoch kňazského slúženia. Obrad sobáša je začiatkom manželstva so všetkými jeho radosťami aj starosťami, prácou aj oddychom, rodením a výchovou detí až po hrob. Obrad Tajiny pokánia, ktorej najviditeľnejšou súčasťou je svätá Spoveď je vyvrcholením a zároveň aj novým počiatkom neustáleho pokánia, ktoré by malo sprevádzať a viesť všetky naše vnútorné aj vonkajšie skutky, túžby, prežívania a myšlienky v každom okamihu, každú deň, každú sekundu. Tajina Pomazania olejom pre uzdravenie je tiež neoddeliteľná od mnohých iných Tajín, je vyvrcholením pokánia, dôkladnou prípravou na prijatie Eucharistie a počiatkom ďalšieho lepšieho života naplneného veľkou snahou nehrešiť, pretože hriechy sú veľmi častou príčinou našich chorôb.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský
7. október 2012Untitled Document