Pekné dopoludnie!
utorok 27. februára 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš prepodobný otec Auxencius. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov. Prepodobný Izák Pečerský
ZAJTRA sviatok má Svätý apoštol Onezim

sviatok má Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec a vyznávač Vasiľ, Prokopov spoluaskéta

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Deň detí v Choňkovciach

Dňa 14. 5. – 16. 5. 2010 sa konal v PCO Choňkovce už II. ročník stretnutia mládeže, spojený s dňom detí.

V piatok vo večerných hodinách sa v PCO Nižná Rybnica konal akafist pri Klokočovskej ikone Božej Matky, po ktorom nasledovalo pre všetkých zúčastnených agapé. Následne sme sa presunuli do obce Choňkovce, kde bol pripravený ďalší program pre mládež.

Na sobotu bol naplánovaný už spomínaný deň detí, so začiatkom o 9:00 hodine. Do miestnej starej fary postupným príchodom smerovali naše kroky, kde bol vyhlásený program dňa. Samotné hry pre deti a mládež sa začali o 10:00 hodine. Bolo pripravených mnoho hier a súťaží, ktoré viedli vedúci jednotlivých stanovíšť, kde deti za úspešne zvládnutú úlohu dostávali žetóny. Za tie si po skončení súťaží mohli vybrať z mnohých zaujímavých cien, ktoré boli pre ne pripravené.

Počas hier bolo už od skorého rána pripravované občerstvenie a veľmi chutný guláš, ktorý nám pripravovali otcovia duchovní s ich matuškami. Po hrách nasledovala spoločná modlitba a spoločný obed, ktorý každému veľmi chutil.

Bolo pre nás ešte pripravené jedno veľké prekvapenie v podobe zahraničnej návštevy z Cypru. Navštívil nás cyperský zbor, ktorý sme pohostili našim chutným gulášom, ktorý si veľmi chválili. Po občerstvení zboru nám predviedli svoj zborový spev v chráme. Nasledovalo poďakovanie a obdarovanie zboru a spoločná fotka.

Všetci ďakujeme Hospodu Bohu, že nás celý tento čas sprevádzalo krásne počasie, ale hlavne ďakujeme o. Bzikovi, ktorý to všetko zorganizoval, ale aj ostatným otcom duchovným a ich matuškám. Každý zúčastnený tejto akcie bol veľmi spokojný s organizáciou a priebehom týchto dní a už teraz sa všetci tešia na ďalšie spoločné stretnutie v kruhu pravoslávnej mládeže.

Tiež veľká vďaka patrí o. d. Džuganovi, že nám ,,gréckym dievčatám“ pomohol pri dorozumievaní sa s našimi zahraničnými kamarátmi.

Našim zahraničným hosťom veľké Eucharisto a Slovákom veľké ďakujem!

Slava Bohu za vsjo!

Otec Peter ešte vyjadruje poďakovanie: "Chceli by sme sa úprimne poďakovať aj ľuďom, ktorí finančne prispeli na túto nádhernú akciu, čím nám skutočne veľmi pomohli. Ďakujeme Ing. Michalovi Micenkovi z Bratislavy, Ing. Danielovi Podhajeckému z Bratislavy, pánovi Jurajovi Lancošovi z Humenného, starostovi Ruského Hrabovca Jurajovi Cinkaničovi, pani Paulíne Baňackej z Byšty a MUDr. Pavlovi Romančákovi zo Sobraniec." Ďakujem

zdroj: Wilík
20. máj 2010

Untitled Document