Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Jednodňový poznávací výlet pre deti (Medzinárodný deň detí)

Pre pozretie fotografií pokračujte...

Pravoslávna cirkevná obec v Humennom každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa detí organizuje pre deti poznávací výlet pod názvom „Poznávaj svoj kraj“. Tohtoročný sa z organizačných dôvodov neuskutočnil priamo v Deň deti ale v sobotu 6. júna 2009.

Tentokrát sme sa vybrali do okresu Michalovce a Sobrance. Aj keď počasie nám veľmi neprialo, nebránilo to 45 účastníkom nastúpiť v spomínanú sobotu do autobusu a stať sa účastníkmi už dlhší čas plánovanej cesty.

Prvou našou zástavkou bola Hviezdareň v Michalovciach, kde sme sa dozvedeli veľa nového o našom vesmíre ako o diele Božom a zároveň si aj doplnili vedomosti z hodín vlastivedy zo školských lavíc. V Michalovciach sme samozrejme navštívili aj Pravoslávny katedrálny chrámu, ktorý je zasvätený rovnako ako aj u nás v Humennom našim vierozvestcom sv. Cyrilovi a Metodovi. V chráme sa k nám prihovoril prot. Mgr. Miroslav Janočko, správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach. Priblížil nám život tejto cirkevnej obce a keďže michalovský chrám je katedrálny t.j. sídli tam biskup, ktorý spravuje eparchiu (pre inoslávnych čitateľov diecezu či biskupstvo), ukázal deťom bohoslužobné rúcho, v ktorom slúži pri bohoslužbách iba biskup. Na záver odovzdal na pamiatku každému návštevníkovi pohľadnicu z chrámu.

Z Michaloviec sme ďalej pokračovali v ceste a našou ďalšou zastávkou bola Pravoslávna cirkevná obce v Úbreži. Tu nás veľmi srdečne deň pred chrámovým sviatkom Zoslania sv. Ducha na apoštolov privítal arcidekan pre okres Sobrance a správca cirkevnej obce otec Mgr. Marián Čičvák. Okrem toho, že sme sa mohli vďaka otcovi Mariánovi dozvedieť o živote pravoslávnych veriacich v tejto obci, mali sme možnosť pokloniť sa mnohým ostatkom svätých, ktoré do tohto chrámu boli prinesené pri príležitosti chrámového sviatku. Ďalšou našou zastávkou malo byť Morské oko, kde sme si mali pochutnať aj na guláši, ktorý pre všetkých účastníkov varil otec Peter Humeník s matúškou Zuzanou ešte pred výletom v skorých ranných hodinách. Pre nepriaznivé počasie sme boli nútení náš plán cesty trochu pozmeniť. Na guľáši sme si pochutnali už v Úbreži ako aj na výborných koláčoch, ktoré pre nás upiekla matúška otca Čičváka. Aj keď nám otec Marián s matuškou Natalkou ponukli na obed priestory farskej budovy, rozhodli sme sa zjesť guľáš ako pútnici vonku v areáli chrámu.

Takto telesne posilnení sme pokračovali v poznávaní okresu Sobrance a zastavili sme sa v obci Nižná Rybnica. Aj tu sme boli srdečne privítaní a miestným pravoslávnym chrámom nás previedol otec Mgr. Vasile Schirta, správca cirkevnej obce. Počas svojho príhovoru otec Vasile zdôraznil, že je veľmi dôležité mať v obci chrám, ale aj kňaza, ktorý sa s láskou stará o duchovný život svojich veriacich a veriaci tak dospelí ako aj detí by ho mali za to mať v úcte a počúvať jeho rady. Kto z prítomných zašiel aj na faru, bol tam matúškou ponúknutý chutnými chlebičkami.

Z Nižnej Rybnice sme pokračovali v ceste do Sobraniec, kde sme navštívili Gitarové múzeum a taktiež Sobranecký pravoslávny chrám zasvätený sv. kniežaťu Vladimírovi. Aj tu nás chrámom previedol a prihovoril sa správca cirkevnej obce Mitr. prot. Mgr. Bohuslav Senič, ktorý nám pre zmenu porozprával o živote pravoslávnych veriacich v Sobranciach.

Sobranecký pravoslávny chrám nebol poslednou našou zastávkou. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili opäť v Michalovciach. Autobus sme zaparkovali pred obchodným centrom Zamplín a každý účastník počas poldruha hodinovej prestávky mal možnosť minúť vreckové, ktoré dostal od svojich rodičov či starých rodičov na tento výlet.

Aj napriek nepriaznivému počasiu sme povďační Bohu za to, že po minuloročných výletoch nám požehnal navštíviť ďalšie naše pravoslávne chrámy na Slovensku a iné zaujímavosti z navštíveného regiónu. Veríme, že aj tento poznávací výlet obohatil účastníkov o ďalšie vedomosti, skúsenosti a pocity zo života veriacich na jednotlivých cirkevných obciach, z histórie a fungovania Bohom stvoreného vesmíru.

Tento projekt Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom podporilo aj Mestské zastupiteľstvo v Humennom, ktorému patrí vďaka ako aj všetkým, ktorí projekt pripravovali a zúčastnili sa ho.

zdroj: www.pcohumenne.orthodox.sk
15. jún 2009

Untitled Document