Pekné dopoludnie!
sobota 23. septembra 2023

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Sväté mučenice Mínodora, Mítrodora a Nymfodora (305-311)
ZAJTRA sviatok má Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská (474-491). Prep. Siluán Athoský (1938)

sviatok má Počatie slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
ZAJTRA sviatok má Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Fekla

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Mládež na púti k čudotvornej krásnobrodskej ikone Presvätej Bohorodičky

„Radujsja krasoto krasnobrodskaja...“ tieto i mnohé iné slová a piesne na oslavu Presvätej Bohorodičky zneli aj tohto roku na mládežníckej púti i svätej liturgii v krásnobrodskom pravoslávnom chráme soboru svätého Joana Krestiteľa.

Je v ňom totižto uložená veľká svätyňa pre pravoslávnych veriacich – kópia čudotvornej ikony Bohorodičky nazývaná Krásnobrodská.

Práve v deň jej pamiatky (v prvú nedeľu po Zoslaní Svätého Ducha, v Nedeľu všetkých svätých), prichádzajú do tohto chrámu mnohí pravoslávni veriaci z celého okolia. Naším mládežníkom sa s Božou pomocou a vďaka otcom duchovným podarilo obnoviť mládežnícku púť z Medzilaboriec do Krásneho Brodu.

Púť začala o 7:30 molebnom v chráme Svätého Ducha v Medzilaborciach. Za spevu piesní a modlitieb sa mládež, duchovní i tí, ktorí sa duchom cítia mladí ;) vydali na cestu. Počas púte sa k nám vždy pridali nejakí veriaci a tak v hojnom počte sme dorazili do nášho cieľa. Cestou sme sa ešte krátko pomodlili pri kríži postavenom na mieste kde kedysi v Krásnom Brode stála drevená pravoslávna cerkov. Po príchode do chrámu sa všetci pútnici poklonili Krásnobrodskej čudotvornej ikone a ostatkom svätého prepodobného otca Alexija Karpatoruského.

O 9:30 začala svätá liturgia za účasti všetkých kňazov z medzilaboreckého arcidekanátu. Kázeň predniesol otec Jozef Balberčák. Božskú liturgiu viedol a spieval Mládežnícky spevácky zbor svätého apoštola Andreja Pervozvannaho. Mnohí pristúpili k svätej Eucharistii.

Liturgia bola ukončená obchodom okolo chrámu, počas ktorého bola vynesená i zázračná Krásnobrodská ikona Presvätej Bohorodičky.

Nakoniec treba pripomenúť, že vďaka obetavej práci otcov duchovných, mládežníkov i veriacich úcta k tejto veľkej pravoslávnej svätyni neutícha. Prázdnik v Krásnom Brode sa koná i na pamiatku niekdajšieho starobylého pravoslávneho monastiera.

Kňazi boli tradične na tento sviatok oblečení v zelených ryzach čo ma symbolizovať sviatok Sošestvija Svjataho Ducha, ktorému bol tento monastier zasvätený a taktiež zelená ako farba života a znovuzrodenia je použitá i na pozadí zázračnej ikony Krásnobrodskej, ako farba na nádej znovuzrodenia a obnovenia autentickej Christovej viery, autentického kresťanstva, svätého Pravoslávia. Zelená farba je aj vyjadrením úcty k Božej Matke, ktorá si práve pre túto svoju blahodatnú ikonu vybrala práve túto farbu. A keďže Bohorodička sama vybrala prevažujúcu farbu tohto dňa i svjaščenici z celého okolia prichádzajú na znak úcty k Bohorodičke i Svätému Duchu v zelených rúchach.

Nech Božia Matka bude ešte viac oslavovaná aj cez túto svätú ikonu, cez čudotvornú ikonu Prasvjatoj Bohorodicy nazývanej Krásnobrodskaja.

Presvjataja Bohorodice spasí nas!

zdroj: Alexander Haluška, prezident Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS
20. jún 2012

Untitled Document