Dobrý veľmi neskorý večer!
utorok 16. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý mučeník Hyacint(108)
ZAJTRA sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona

sviatok má Sv. jeromuč. Athinogenés a jeho 10 učeníci (311)
ZAJTRA sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------

SYNDESMOS
www.syndesmos.org

>>> je medzinárodná pravoslávna kresťanská mládežnícka organizácia;

>>> odporuje a radí miestnym pravoslávnym mládežníckym organizáciam a mládežníckym hnutiam, školám, venuje sa zvyšovaniu spolupráce a vzájomného vymieňania si poznatkov;

>>> omáha pri školení vedúcich, informuje a vychováva členov svojej organizácie;

>>> pracuje na rozvoji spoločnosti a hlbšie posilňuje svedectvo o pravoslávnej Cirkvi a o práci jej mládežníkov v súčasnom svete.

Ciele SYNDESMOS-u

1. Splniť účel "zväzku spoločenstva" (v gr. syndesmos) medzi pravoslávnou mládežou po celom svete, organizovať skupiny na miestach, kde je to možné.

2. Zvyšovať hlbšiu spoluprácu medzi Pravoslávnymi bohosloveckými fakultami, seminármi. Usmerňovať pravoslávnu mládež v chápaní a hlbšom porozumení pravoslávnej viery a Cirkvi vo svete.

3. Vychovávať členov vzájomnou spoluprácou a pomocou medzi nimi a týmto dospieť k sebarealizácii.

4. Snažiť sa o spoluprácu s ostatnými kresťanmi a ľuďmi iných vierovyznaní (konfesíí).

5. Stať sa výnimočným nástrojom porozumenia s orientálnou pravoslávnou Cirkvou.


SYNDESMOS bol založený v roku 1953 v Paríži vo Francúzsku skupinou mladých pravoslávnych teológov, vrátane takých mien ako John Mayendorff, Nikos Nissiotis, Paul Evdokimov, Alexander Schmemann a budúci patriarcha antiochijský Ignatios, ktorí hľadali obnovu a jednotu pravoslávnj Cirkvi.

SYNDESMOS čoskoro dostal požehnanie a podporu všetkých pravoslávnych Cirkví pre prácu na hlbších podnetoch, udržiavať a vylepšovať tradíciu pravoslávnej Cirkvi v takých dôležitých častiach ako je liturgický život, ekumenické hnutie, misionárska činnosť a nadviazanie spolupráce s orientálnou pravoslávnou Cirkvou.
V súčasnosti je kreatívnym Bratstvom pravoslávnej mládeže, ktoré spolupracuje s viac ako 150-timi pravoslávnymi organizáciami a cirkevnými školami vo viac ako 50-tich krajinách sveta a je zviditeľnené prostredníctvom Spoločenstva národov, UNESCO, Rady Európy a iných medzinárodných inštitúcií.

prehľadné a ďalšie info o Bratstve pravoslávnej mládeže na Slovensku, ale vôbec o celosvetovom SYNDESMOSE
>>> PowerPoint na stiahnutie (5,6 MB) <<<


Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS
bpm.orthodox.sk

>>> je organizácia, ktorá má na Slovensku už dlhoročnú históriu a na základe skúsenosti pracuje s mládežou a pomáha tak pri jej dobrom a kresťanskom formovaní a začlenení mladých ľudí do života Cirkvi.

>>> Bratstvo je neziskovou organizáciou zaoberajúcou sa rôznymi formami práce s mládežou.

>>> Mladý človek v dnešnom globalizovanom svete má potrebu stretávať sa, duchovne sa posilňovať a vymieňať si skúsenosti s inými. Za týmto účelom sú organizované pracovné a letné tábory, duchovné stretnutia, rôzne športové a zábavné akcie.

>>> Momentálne existuje na Slovensku niekoľko skupín, ktoré aktívne pracujú na Pravoslávnych cirkevných obciach (PCO), ale sú aj PCO, na ktorých mladí nie sú ešte dobre organizovaní. Tým by sme chceli pomôcť v rozvoji svojej činnosti a naplniť tak slová apoštola Pavla: "Ak sa niekto nestará o svojich, a najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci" (1 Tim 5, 8). Keďže Bratstvo je súčasne aj členom celosvetovej organizácie SYNDESMOS, podporuje a umožňuje mladým ľuďom účasť na medzinárodných stretnutiach.


...myslíme aj na deti

>>> Aj Ty môžeš byť jeho plnohodnotným členom a cítiť to, po čom túži asi každí z nás, teda niekam patriť. Bratstvo Ti ponúka mnoho duchovných, športových aj tanečných podujatí a možností zoznámiť sa s ostatnými rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi. Práve tu môžeš získať správny pohľad na všetko, na čo sám nevieš nájsť odpoveď. Podporiť nás môže naozaj každý a vôbec nezáleží na veku. Tvoje nápady, postrehy, myšlienky aj skutky môžu priniesť ostatným veľa úžitku - tak neváhaj a podeľ sa s nimi a realizuj svoje nápady - Bratstvo je tu práve na to. O tom že je to dobré píše aj Sväté Písmo: "Hľa aké dobré alebo krásne je, keď žijú bratia pospolu" (Žalm 132, 1).

 
Online 2