Pekné popoludnie!
štvrtok 20. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Jeromučeník Teodot Ankyrský (303)
ZAJTRA sviatok má Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

sviatok má Svätý jeromučeník Metod (321), patarský biskup
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Julián Tarzský (305). Nájdenie moščí prepodobného Maxima Gréka (1996)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------Slovo na úvod...

...slovo je nositeľom myšlienky, je to diamant, ktorý do ľudskej prirodzenosti vložil Všemohúci Stvoriteľ.

Slovo je pre Teba i pre mňa nielen prostriedkom poznávania, dorozumievania, ale veľakrát je práve ono akýmsi dvojsečným mečom. Lieči, potešuje a pomáha, no zároveň môže zraniť a spôsobiť veľkú bolesť.

Nech sa teda slovo nášho spoločného časopisu Istina stane Vaším spoločníkom a priateľom na ceste k Pravde.

Istina je časopis, ktorý vydáva Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS. Jej poslaním je prispievať k vytváraniu a formovaniu duchovne i intelektuálne plnohodnotných členov Cirkvi, ako aj celej našej spoločnosti.

Na tejto internetovej stránke môžete nájsť zaujímavé články, myšlienky sv. Otcov Cirkvi a nahliadnuť do niektorých rubrík. Zároveň je to priestor pre Vaše postrehy, myšlienky a pohľady. Je to krok, ktorý by nás mal zblížiť, mal by uľahčiť našu vzájomnú komunikáciu a poslúžiť šíreniu Evanjelia, lásky, porozumenia a pravdy medzi ľuďmi.Z histórie časopisu ISTINA

Od samého počiatku vzniku Bratstva sa prejavila potreba publikačnej činnosti. Zriadila sa Edičná rada, ktorá zodpovedá za publikovanie a rozširovanie pravoslávnej literatúry, časopisov a informovanie o činnosti Bratstva v cirkevných časopisoch.

Istina ako časopis Bratstva mala rôzne podoby. Najprv to bola záležitosť niekoľkých strán, ktoré boli súčasťou časopisu Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Značnú zásluhu na založení samostatného časopisu, v roku 1996, mal vtedajší prezident Bratstva brat Bohumil Vopršálek ,šéfredaktorka sestra Tatiana Lauruská (Kerekaničová) a brat Michal Džugan. Po značných problémoch bolo vydávanie časopisu pozastavené a až v roku 1999 sa o obnovenie vydávania postaral brat Ján Holonič, aj keď už len v bulletinovej podobe. Tento bulletin sa vkladal do časopisu Odkaz sv. Cyrila a Metoda, ale žiaľ po istom čase stratil svoju pravidelnosť.

Počnúc rokom 2001 začala Istina písať svoje dejiny ako samostatný časopis Bratstva. Pozostávala z dvadsiatich strán a bola v čiernobielom prevedení. Vtedajší šéfredaktor o. Peter Soroka spolu s ostatnými členmi redakčnej rady: Jánom Husárom, Erikou Petruškovou, Jánom Tomášom, Miroslavom Humenníkom, Luciou Minčákovou, Andreou Hutmanovou, Jozefom Ištvanom, o. Pavlom Bobákom a ďalšími urobil vo vydávaní časopisu značný pokrok. V skutku im patrí veľká vďaka, pretože na vtedajšiu dobu, kedy Bratstvo nemalo ani počítač, Istina sa kopírovala na stroji. Študenti sa schádzali po večeroch, aby spinkovali a balili Istinu.

Boli to študenti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, ktorí mali tiež svoje povinnosti, súkromie a aj napriek tomu obetovali svoje sily a čas práve pre Istinu. Ďakujeme!

My, súčastní redaktori časopisu, vlastne len pokračujeme v započatom diele. Obľúbili sme si každý riadok Istiny a do každého vkladáme kúsok svojej lásky a obetavosti. Istina vychádza už tri roky vychádza ako pravidelný mesačník Bratstva, pokrýva celé územie Slovenskej republiky, ba čítajú ho aj v Poľsku, Rusku, Srbsku, Česku, Nemecku, či v ďalekej Kanade a Spojených štátoch amerických. Náklad Istiny sa strojnásobil, zväčšil sa počet strán a zmenil sa dizajn.

Nuž teda vítajte všetci, ktorí ste zavítali na našu internetovú stránku. Tento krok má poslúžiť nato, aby sme otvorili nové možnosti pre našu spoluprácu, vytvorili prostredie, v ktorom má svoje miesto každý človek, ktorý túži po pravde. S radosťou čakáme na vaše námety, postrehy a myšlienky. Aj vy sa staňte spolutvorcami časopisu. Nech je to naše spoločné dielo, nech aj cez Istinu zažiari tomuto svetu Christovo svetlo, aby tak ľudia nasledovali Christa a nechodili v tme, ale mali svetlo života. (Jn 8, 12)Kontakt na časopis Istina nájdene v záložke kontakty.
 
Online 1