Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

PRAVOSLÁVNA DUCHOVNOSŤ

Ikony
Iné...
- 9 faktov o Veľkom kajúcnom kánone
- Príbeh o svätej Matrone
- Do ktorého týždňa nie je plod človekom?
- Kľačať či nekľačať?
- Svätí mládenci efezskí
- Svätá panna Pelágia
- Ako pocítiť nesmrteľnosť
- Svätý Christofor
- Svätý Dimitrij Rostovský
- Svätý veľkomučeník Panteleimon
- Pokánie a spoveď
- Svätá cárovná Alexandra: Tajomstvo rodinného šťastia
- O tom, že sa nič nemá robiť okázalo
- O duchovnom rozdiele medzi kresťanským Východom a Západom
- Začiatok pôstu
- Nedbanlivosť o duchovný život
- Zázračná premena Tela a Krvi Christovej
- 44. poučenie prep. Feodora Studitu na stredu syropustného týždňa o tom, že sme povinní mať na pamäti Božie dobrodenia
- 45. poučenie prep. Feodora Studitu o zdržanlivosti a modlitbe
- 47. poučenie prep. Feodora Studitu o pôste, bezvášnivosti a čistote
- 48. poučenie prep. Feodora Studitu o tom, aby sme svoj večný príbytok skrášľovali božskými cnosťami
- 50. poučenie prep. Feodora Studitu o chránení duše pred smrteľnými vášňami
- 51. poučenie prep. Feodora Studitu o jednomyseľnosti, láske a o tom, aby sme statočne zvládali námahu
- 53. poučenie prep. Feodora Studitu O našom náhlom odchode z tohto sveta a o tom, aby sme si starostlivo chránili myseľ...
- 58. poučenie prepodobného Feodora Studitu o tom, že naša terajšia Pascha je predobrazom a podobou budúcej, večnej Paschy a trpezlivosti
- 59. poučenie prepodobného Feodora Studitu o umŕtvení telesných vášni
- 61. poučenie prepodobného Feodora Studitu O tom, aby sme sa neoddávali lenivosti v čase príprave k prijímaniu Prečistých Tajín
- 64. poučenie prepodobného Feodora Studitu o ukončení pôstu a poučenie pred otvorením monastiera
- 67. poučenie prepodobného Feodora Studitu o Christových spasiteľných strastiach, pokore a vytrvalosti
- 68. poučenie prepodobného Feodora Studitu o strašnom strádaní Hospodina nášho Isusa Christa
- 40. poučenie prep. Feodora Studitu pred Roždestvom
- Svätý Ján Damaský - O panenstve
- Deň anjela
- Kázeň na Paschu
- Paschálne pozdravy z celého sveta
- Prečo je nám potrebný pôst?
- Mníšsky štát - Meteory
- Poučenia Antona Veľkého
- Pomorskij monastier
- Rilský monastier
- O živote
- O lenivosti v modlitbe
- O mnohovravnosti
- Proroctvá otca Kosmu Etolského
- Sväté tajiny
- Si tiež dnešný pravoslávny?
- O Raji
- Niekoľko rád v duchovnom napredovaní
- Odmena za námahu
- Dôležitosť prosby k Bohu
- Roždestvo Isusa Christa

 
Online 1