Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS pozýva na ...

Duchovné stretnutie v Ladomirovejuskutočnené akcie

Študentská veselica v Prešove 2016
Mládežnícky ples v Humennom 2016
Oslavy svetového dňa pravoslávnej mládeže 2016
Modlitebný Silvester v Nižnej Polianke
Pozvánka na 10. ročník Pravoslaviády
Pozvánka na púť do Ladomirovej
Brigáda a duchovné stretnutie
Dovolenkový poznávací zájazd do Grécka
8. púť ku o. Ignatijovi do Uličského Krivého
Pozvánka na púť zo Sabinova do Ľutiny
4. púť do Spišskej Novej Vsi
12. ročník púte zo SNV do Levoče
Medzinárodne stretnutie pravoslávnej mládeže v Užhorode
Duchovné stretnutie v Bardejovských Kúpeľoch
Deň detí 2015
Prednes duchovnej poézie, prózy a spevu v Medzilaborciach
Pôstne bdenia vo Varadke
Duchovné stretnutie na Antipaschu v Košiciach
REFERENDUM 2015
Vsenočné bdenie v česť Serafima Sarovského
Mládežnícky ples v Humennom 2015
Študentská veselica v Prešove 2015
Modlitebný Silvester v Nižnej Polianke
Bdenie v Zemplíne v česť sv. Nektária
Valné zhromaždenie BPM 2014
Pozvánka na púť do Ladomírovej
Pozvánka na Pravoslaviádu 2014
Mládežnícke stretnutie v Rumunsku
Zájazd do Grécka
7. púť ku o. Ignatijovi do Uličského Krivého
Púť z Levoče do Spišskej Novej Vsi
11. ročník púte zo SNV do Levoče
Púť z Medzilaboriec do Krásneho Brodu
Oslavy svetového dňa pravoslávnej mládeže a VZ BPM
Deň detí 2014
Prosba o vykonanie zbierky
Duchovné stretnutie na Antipaschu
Bdenia vo Varadke
Duchovné stretnutie v Ladomirovej
Prednes duchovnej poézie, prózy a spevu v Medzilaborciach
4. ročník plesu BPM Humenné
Ples 2014
O svätyniach Podkarpatskej Rusi
Pozvánka na Pravoslaviádu 2013
Pozvánka na jubilejnú Svätorastislavskú púť
Pozvánka na posviacku katedrálneho chrámu v Košiciach
Pozvánka na koncert duchovných piesní
Pozvánka na púť do Ladomírovej
Pozvánka na púť zo Sabinova do Ľutiny
Pozvánka na...
Pozvánka na púť ku kaplnke igumena Ignatija (Čokinu)
Pozvánka na akciu
Pozvánka na púť z Levoče do Spišskej Novej Vsi
Pozvánka na púť z Medzilaboriec do Krásneho Brodu
10. ročník púte zo SNV do Levoče
Pozvánka na akafist a duchovné stretnutie
Pozvánka na Dni Slovanov
Deň detí v Pozdišovciach
Deň detí 2013
CYRILOMETODIÁDA - súťaž pre deti a mládež
Prichádza k nám vzácna návšteva
Patriarcha Bartolomej na Slovensku
Historické cyrilometodské Mikulčice
7. ročník popaschálneho duchovného stretnutia v Košiciach
Duchovné stretnutie v ČR - Naše vzory
Prednes duchovnej poézie, prózy a spevu v Medzilaborciach
Pozvánka na prednášku o vladykovi Lavrovi
Duchovné stretnutie v Ladomirovej
Historické cyrilometodské Mikulčice
Ples BPM 2013
Deň otvorených dverí PBF PU
Mládežnícka veselica v Snine
Oslavy svetového dňa pravoslávnej mládeže
Pamiatka sv. betlehemských detí
Starobylá liturgia sv. Jakuba
Zádušna liturgia za o. Solovjevom
Valné zhromaždenie BPM 2012
Naddvadsiatnikovica
7. ročník PRAVOSLAVIÁDY
Pozvánka na púť k prep. Jovovi Uhoľskému (Ukrajina)
Celopravoslávne stretnutie mládeže vo Viedni
Pozvánka na letné púte Bratstva 2012
Zájazd do Gruzínska
Duchovné stretnutie v Uličskom Krivom
5. púť ku o. Ignatijovi do Uličského Krivého
1. ročník duchovného stretnutia v SNV spojeného s púťou z Levoče
Sviatok v skýte prep. Mojseja Uhrína
Staň sa komparzistom v kresťanskom filme!
Pozvánka na 12. Medzinárodný mládežnícky pravoslávny festival "Bratija"
Deň detí 2012
Púť do Mikulčíc
Prednes duchovnej poézie, prózy a spevu v Medzilaborciach
Pôstne duchovné stretnutie v Česku
Duchovné stretnutie v sobotu pred Antipaschou
Duchovné stretnutie v Ladomirovej
Duchovné stretnutie na Nový rok v Počajeve
Oslavy svetového dňa pravoslávnej mládeže
Študentská veselica 2012
Víkendové stretnutie mládeže pri príležitosti VZ BPM v Česku
Autentické kresťanstvo v zdravotníckych a sociálnych službách
Bdeniena sv. Jána a Martina Milostivých v Košiciach
6. ročník PRAVOSLAVIÁDY
Československé stretnutie mládeže na tému "Spívám modlitbu srdcem"
Púť ku o. Ignatijovi do Uličského Krivého
Púť do Ľutiny a duchovné stretnutie
Púť do Rumunska
9. púť do Levoče
Letný festival SYNDESMOS-u vo Francúzsku
32. mládežnícka púť na horu Grabarku
Deň detí je opäť tu!
Európske dobrovoľnícke turné 2011
Duchovné stretnutie v Košiciach
Duchovné stretnutie v Ladomirovej
Mládežnícke stretnutie v Choňkovciach
Prednes duchovnej poézie,prózy a spevu v Medzilaborciach Mládežnícka veselica v Snine
Študentská veselica 2011
Oslavy Svetového dňa pravoslávnej mládeže...
Výstava fotografií (DSS Giraltovce)
Pozvánka na Valné zhromaždenie Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS
Výstava fotografií na PBF v Prešove
Bdenie v česť sv. Grigorija Palamu spojené s výletom po PCO staroľubovnianského okresu
5. ročník PRAVOSLAVIÁDY v Košiciach
Prednáška s vladykom Krištofom o hesychazme na našom území
Beseda s o. Prof. Jánom Šafinom
Výročná liturgia usnutia igumena Ignatija
Pút ku sv. Jovovi Uhoľskému
20. mládežnícka púť zo Stropkova do Ladomírovej
X. pút zo Sabinova do Lutiny spojená s duchovným stretnutím
3.pút z Uliča ku kapličke igumena Ignatija
Futbalový turnaj pravoslávnej mládeže v Mukačeve
Chrámový sviatok a bdenie v Bardejove
60. výročie vzniku michalovsko – košickej eparchie
Deň detí v Prešove
Deň detí v Choňkovciach
Bdenie v česť patróna našich bohoslovcov...
Tradičné duchovné stretnutie na víkend Antipaschy
Ostatky novomučenice Heleny na Slovensku
Okrúhle 20-té výročie nášho Bratstva
Duchovné stretnutie v Ladomírovej
Prednes duchovnej poézie, prózy a spevu
Bdenie v česť svätej Xénie Peterburgskej
Obľúbená študentská veselica sa nám opäť blíži...
Bdenie v česť svätej vmč. Barbory (Varvary)
Každoročné Valné zhromaždenie všetkých členov BPM na Slovensku - SYNDESMOS
Vsenočné bdenie v česť otca nášho Jána Zlatoustého
4. ročník športového dňa - Pravoslaviáda v Košiciach
Bdenie pri moščach sv. Nektárija Eginského
Beseda o svätom Rastislavovi
Vsenočné bdenie v Spišskej Novej Vsi v česť optinských starcov
Príchod ostatkov známych gréckych mučeníkov
F O T O S Ú Ť A Ž "Pravoslávie vo fotografií"
2. púť ku kapličke igumena Ignatija (Čokinu)
Tradičná púť a vsenočné bdenie v Ľutine
Prenesenie klokočovskej ikony Matky Božej a ostatkov velmuč. Kataríny
Chrámový sviatok v Košiciach po prvý krát v novom chráme
Letný detský tábor BPM, PCO Poprad a PCO Slovinky
Letný detský tábor BEZ ROZDIELU III.
Chrámový sviatok, mládežnícke stretnutie a bdenie v Bardejove
Pešia púť a bdenie (Spišská N. Ves - Levoča)
Ostatky sv. Alexandra Nevského na Slovensku
Deň deti v Prešove je opäť tu...
Duchovné stretnutie konané na víkend Antipaschy (Tomášova nedeľa)
Umývanie noh
Prednes duchovnej poézie, prózy a spevu...
Púť do Počajeva a svätých miest v okolí
Duchovné stretnutie v Ladomírovej
Pozývame Vás na vsenočné bdenie spojené s duchovným stretnutím
Oslavy svetového dňa Bratstva pravoslávnej mládeže 2009
Vsenočné bdenie na sviatok Troch svätiteľov
Vsenočné bdenie pri ikone s ostatkami sv. Jána Zlatoústeho
Študentská veselica 2009
Roždestvenské rozhlasové vysielanie
Vsenočné bdenie - sviatok sv. Nikolaja
Valné zhromaždenie BPM na Slovesnku - SYNDESMOS
Tretí ročník PRAVOSLAVIÁDY sa nám opäť blíži
Pozvánka na duchovné stretnutie v Spišskej Novej Vsi
Zájazd do Bulharska
Pozvánka do Ľutiny
Vsenočné bdenie v Spišskej Novej Vsi
POZVÁNKA na púť
II. ROČNÍK DUCHOVNÉHO STRETNUTIA PRAVOSLÁVNEJ MLÁDEŽE V KOŠICIACH
Pozývame Vás k počúvaniu relácie s názvom "Smrť a radosť zo Vzkriesenia v mojom živote"
Duchovné stretnutie pri príležitosti prinesenia svätých ostatkov svätého Maxima Sandoviča
Študentská veselica
 
Online 2